Privacy Verklaring - JC Degids

Contactgegevens:

http://jcdegids.cmugmug.com

Jean Claude Delforge, Caimolaan 51, 3970 Leopoldsburg - België +32 478481106

Persoonsgegevens die ik verwerk

“Jean Delforge” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Voor- en achternaam, adres (om reden van betaling)

• E-mail adres (voor het verzenden van de planning van de workshops)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden NIET verwerkt of bijgehouden.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via jcdegids@icloud.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

“Jean Delforge” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Om goederen en diensten bij je af te leveren

• “Jean Delforge” verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.  

Geautomatiseerde besluitvorming

“Jean Delforge” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jean Delforge) tussen zit. Jean Delforge gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• Windows 7, 8.1 en 10 (besturingssysteem)

• Adobe Acrobat Pro 9

• Windows 365 – Word (voor het opstellen van uitnodigingen en checklists)

• Windows 365 – PowerPoint (voor het opstellen van presentatie en of e-books)

• iOS 10

• Apple Pages (voor het opstellen van e-books)

• Website van provider SMUGMUG (voor het tonen van albums met foto’s voor inspiratiedoeleinden)

• Antivirus en Firewall zijn actief

• Er wordt GEEN gebruik gemaakt van Sociale Media

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

"Jean Delforge" bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)

Betalingsgegevens (naam, voornaam en adres) > 7 jaar > (Fiskus > Belastingen)

e-mail adres > onbepaald > voor het sturen van de nieuwe of gewijzigde planning van workshops

Delen van persoonsgegevens met derden

“Jean Delforge” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

"Jean Delforge" gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door “Jean Delforge”. Je kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jcdegids@icloud.com.

Jean Delforge wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Vlaamse omdubsdienst. Dat kan via de volgende link: http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/index.html

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

"Jean Delforge" neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij of via jcdegids@icloud.com. “Jean Delforge” heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Enkel jouw e-mail adres wordt op de computer bewaard

• Jouw naam, voornaam en adres voor reden van betaling worden niet op de computer, noch online bewaard.

Powered by SmugMug Log In